System ochrony gospodarki

System of economy protection

2022Z

Kod przedmiotu52N2-SYOG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Olszewski, "Prawo gospodarcze. Kompendium", -, 2014 2) Kazimierz Strzyczkowsk, Prawo gospodarcze publiczne" , Lexis Nexis, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi