Transport towarów niebezpiecznych

Transport of Hazardous Goods

2022Z

Kod przedmiotu52N2-TTN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi