Współczesny terroryzm

Contemporary terrorism

2021L

Kod przedmiotu52N2-WTE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Hofman, Oblicza terroryzmu, Świat książki, 2001 2) Arkadiusz Czerwiński et al. ; red. prowadzący Bożena Zasieczna ; red. merytor. , Encyklopedia terroryzmu , Bellona, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi