Wybrane zagadnienia polityki społecznej

Selected aspects of social policy

2022L

Kod przedmiotu52N2-WZPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, , Polityka społeczna, PWN, 2013 2) P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne, Editions Spotkania, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi