Najnowsze technologie kryminalistyczne

Latest forensic technologies

2022Z

Kod przedmiotu52N2-ntk
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka, czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Wolters Kluwer, 2020 2) M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza sądowa: zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, 2017 3) M. Zubańska, Nowe technologie w kryminalistyce. Aspekty prawne i kryminalistyczne, Pracownia Wydawnicza "ElSet". Olsztyn, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi