Islam i podstawy prawa muzułmańskiego

Islam and the fundamentals of Muslim law

2020Z

Kod przedmiotu2452N2-IPPM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, J. Bury,, Prawo karne Islamu, Difin, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi