Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Security control and audit

2019L

Kod przedmiotu2452N2-KIA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Winiarska K, Audyt wewnętrzny, Difin, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi