Prawo konstytucyjne

Constitutional Law

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-PRKON
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, 2016 2) S. Bułajewski, J. Juchniewicz, D. Lis-Staranowicz, M. Dabrowski,, M. Giżyńska, Polskie prawo konstytucyjne Materiały, kazusy i orzecznictwo, Lexis Nexis, 2012 3) B. Banaszak, Polskie prawo konstytucyjne, Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi