Systemy penitencjarne i prawo karne wykonawcze

Penitentiary systems and executive criminal law

2019Z

Kod przedmiotu2452N2-SPIPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Krzyżanowski ( opracowanie merytoryczne ) , Kodeks karny wykonawczy, t. 1, Od. Nowa, 2015, s. 581- 797 2) Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny Wykonawczy . Komentarz, t. 1, Info - Trade Gdańsk, 1998, s. całość 3) H. Machel, Więzienie jako isntytucja karne i resocjalizacyjne, t. 1, Arche, Gdańsk, 2006, s. 213- 228
Literatura uzupełniająca
Uwagi