Technologie informacyjne

Computer technologies

2019L

Kod przedmiotu2452N2-TINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńOprogramowanie użytkowe: praca z edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji multimedialnych. Korzystanie z przeglądarek, metody wyszukiwania informacji, pobieranie danych z Internetu, korzystanie z poczty elektronicznej. Konfiguracja połączenia internetowego. Korzystanie z systemów informacji prawnej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej i programów użytkowych celem samodzielnego realizowania różnych prac i zadań wynikających z toku studiów oraz przyszłej pracy zawodowej. Program przedmiotu zgodny jest z wymaganiami ECDL. W ramach zajęcia studenci nabywają wiedzę z zakresy technologii informacyjnych oraz ich praktycznego zastosowania. Zajęcia mają na celu nauczyć posługiwania się technologiami informacyjnymi w zakresie kryminologii.
Literatura podstawowa1) Kowalczyk Grzegorz , Kurs Word 2007 , Helion , 2007 2) Price Michael , Excel 2009 PL , Helion , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi