Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego

Internal security managment systems

2020L

Kod przedmiotu2452N2-ZSBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Konrad Raczkowski/Łukasz Sułkowski, 2014r., "Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki", wyd. Difin, s.247, 2) Andrzej Misiuk, 2008r.,"Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe", s.260.
Literatura uzupełniająca
Uwagi