Najnowsze technologie kryminalistyczne

Latest forensic technologies

2020Z

Kod przedmiotu2452N2-ntk
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz , Ekspertyza sądowa: zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, 2017 2) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018 3) E, Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Lośgraf, 2011 4) Gdak I. , Analiza materiału dowodowego w procesie karnym, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi