Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Prawa człowieka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo administracyjne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wstęp do prawoznawstwa
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Bezpieczeństwo państwa
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
4
ZAL-O
Wykład
60
Historia służb mundurowych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
26,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy socjologii
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa cywilnego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
4
ZAL-O
Wykład
60
Postępowanie administracyjne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ratownictwo przedmedyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka
9,5
ZAL
Praktyki
240
SUMA
33,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa karnego
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Fakultet
2
ZAL-O
Wykład
30
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
2,5
ZAL-O
Wykład
15
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy psychologii sądowej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Taktyka i techniki interwencji i samoobrony
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wybrane zagadnienia kryminologii
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Wybrane zagadnienia obronności państwa
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
27,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Aspekty zwalczania terroryzmu
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
2
ZAL-O
Wykład
30
Podstawy prawa wykroczeń
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prawo karne skarbowe
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przestępczość kryminalna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przestępczość zorganizowana
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Proseminarium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VI - Praktyka
Praktyka
9,5
ZAL
Wykład
240
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
33,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Postępowanie karne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Prawo międzynarodowe publiczne
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wybrane zagadnienia prawa pracy
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Wybrane zagadnienia kryminalistyki
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
18
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
135
135
Seminarium z pracą dyplomową
5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
31,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo wojenne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Organizacja obrony cywilnej i samoobrony
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przestępczość gospodarcza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
10
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
75
75
Seminarium z pracą dyplomową
9
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
29,0