Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Prawa człowieka
4
Prawo administracyjne
4
Wstęp do prawoznawstwa
4
III - Kierunkowe
Aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej
3
Bezpieczeństwo państwa
3
Fakultet
4
Historia służb mundurowych
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
26,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy socjologii
2
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Podstawy prawa cywilnego
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo społeczne
2
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
2
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
2
Fakultet
4
Postępowanie administracyjne
3
Ratownictwo przedmedyczne
3
VI - Praktyka
Praktyka
9,5
ZAL
Wykład
240
SUMA
33,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa karnego
4
III - Kierunkowe
Fakultet
2
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
2,5
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
3
Podstawy psychologii sądowej
2
System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
3
Taktyka i techniki interwencji i samoobrony
3
Wybrane zagadnienia kryminologii
3
Wybrane zagadnienia obronności państwa
3
SUMA
27,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Aspekty zwalczania terroryzmu
3
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
2
Fakultet
2
Podstawy prawa wykroczeń
3
Prawo karne skarbowe
3
Przestępczość kryminalna
3
Przestępczość zorganizowana
3
IV - Specjalnościowych
Proseminarium
2
VI - Praktyka
Praktyka
9,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
33,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Postępowanie karne
2
Prawo międzynarodowe publiczne
2
Wybrane zagadnienia prawa pracy
2
III - Kierunkowe
Wybrane zagadnienia kryminalistyki
2
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
18
Seminarium z pracą dyplomową
5
SUMA
31,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo wojenne
2
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
2
Logistyka w sytuacjach kryzysowych
2
Organizacja obrony cywilnej i samoobrony
2
Przestępczość gospodarcza
2
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
10
Seminarium z pracą dyplomową
9
SUMA
29,0