Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

Internal safety in European Union

2019L

Kod przedmiotu2452S1-BEZWEUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.Misiuk, A. Letkiewicz, M.Sokołowski, Policje Unii Europejskiej , Oficyna Wydawnicza Łośgraf,, 2011 2) P. Wawrzyk, Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, WAiP, 2010, s. 292
Literatura uzupełniająca
Uwagi