Fakultet

Faculty

2019Z

Kod przedmiotu2452S1-BLS1Zfak
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Szymanowski, J. Migdał, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wolters Kluwer, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi