Seminarium dyplomowe

Diploma Seminar

2021Z

Kod przedmiotu2452S1-BLS3Zs-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań, red. A. Wawrzusiszyn, wyd. Difin, 2016., Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi