Międzynarodowe prawo humanitarne

International humanitarian law

2021L

Kod przedmiotu2452S1-MPH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Stompel, E.Grabarczuk, Zamówienia publiczne - nowe zasady, WKP, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi