Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2019L

Kod przedmiotu2452S1-PADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi., C.H .Beck, 2015, s. 534 2) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer S.A., 2018, s. 784 3) W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczyk, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer S.A., 2018, s. 420
Literatura uzupełniająca
Uwagi