Podstawy prawa karnego

The basis of criminal law

2020Z

Kod przedmiotu2452S1-POPRK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, t. 21, C.H. Beck, 2019, s. 400
Literatura uzupełniająca
Uwagi