Ratownictwo przedmedyczne

Rescue service

2019L

Kod przedmiotu2452S1-RATPRZED
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mariusz Goniewicz, Pierwsza pomoc. podręcznik dla studentów, PZWL, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi