Wybrane zagadnienia kryminologii

Selected issues of criminology

2020Z

Kod przedmiotu2452S1-WZK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, 2007 2) B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi