Wybrane zagadnienia kryminalistyki

2021Z

Kod przedmiotu2452S1-WZKR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, 2015 2) E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Lex, 2006 3) E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński , Kryminalistyka czyli rzecz o metodach śledczych , WoltersKluwer, 2008 4) J. Widacki, Kryminalistyka, C. H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi