Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

2021L

Kod przedmiotu2452S1-BEP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krzysztof Księżopolski, Kamila Pronińska , Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, ELIPSA, 2012, s. 188 2) Tadeusz Guz., Kazimierz Kłosiński , Paweł Marzec, Bezpieczeństwo ekonomiczne państw", , Polihymni, 2006, s. 260 3) Winiarski Bolesław, Polityka gospodarcza, PWN, 2012, s. 584
Literatura uzupełniająca
Uwagi