Bezpieczeństwo państwa

State safety

2019Z

Kod przedmiotu2452S1-BEZPAN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, 2013 2) M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne , WPiA UWM, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi