Bezpieczeństwo społeczne

Social security

2019L

Kod przedmiotu2452S1-BEZPSP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAparat bezpieczeństwa państwa i ochrony prawnej
Wymagania wstępneZnajomość organizacji apratu władzy publicznej i mechanizmów społecznych
Opis ćwiczeńIstota i zakres bezpieczeństwa społecznego ; Bezpieczeństwo społeczne (egzystencji) w rozwoju dziejowym – podstawowe tendencje (Polska, Europa); Współczesne bezpieczeństwo społeczne – ujęcie teoretyczne (modele i zasady polityki społecznej); Podstawowe międzynarodowe instytucje i regulacje prawne bezpieczeństwa społecznego (ONZ, MOP, Rada Europy, Unia Europejska); Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych (przestępczość pospolita, patologie społeczne, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, migracje zarobkowe); Krajowe instytucje bezpieczeństwa społecznego; Pomoc społeczna i jej cele; Współczesna polityka społeczna RP – dylematy i rozwiązania; Bezpieczeństwo społeczne w prognozach – zagrożenia i rozwiązania.
Opis wykładówIstota i zakres bezpieczeństwa społecznego ; Bezpieczeństwo społeczne (egzystencji) w rozwoju dziejowym – podstawowe tendencje (Polska, Europa); Współczesne bezpieczeństwo społeczne – ujęcie teoretyczne (modele i zasady polityki społecznej); Podstawowe międzynarodowe instytucje i regulacje prawne bezpieczeństwa społecznego (ONZ, MOP, Rada Europy, Unia Europejska); Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnych (przestępczość pospolita, patologie społeczne, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, migracje zarobkowe); Rola administracji publicznej w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego; Pomoc społeczna i jej cele; Współczesna polityka społeczna RP – dylematy i rozwiązania; Bezpieczeństwo społeczne w prognozach – zagrożenia i rozwiązania.
Cel kształceniaIdentyfikowanie determinantów bezpieczeństwa społecznego, definiowanie roli administracji rządowej i samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego, wspieranie programów i inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa społecznego, przewidywanie zagrożeń.
Literatura podstawowa1) P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne: ewolucje, instytucje, zagrożenia, Editions Spotkania , 2016
Literatura uzupełniająca1) M. Leszczyński, wyd. Difin, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, 2011r., tom
UwagiBrak