Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

Internal safety in European Union

2019L

Kod przedmiotu2452S1-BEZWEUE
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprawo wspólnotowe/ unijne
Wymagania wstępnepodstawy prawa unijnego, nauki penalne
Opis ćwiczeńEuropejska współpraca policyjna
Opis wykładówWspółpraca policyjna i sądowa państw UE w sprawach karnych, integracja normatywna oraz instytucjonalna ( CATS, COSI, SCIFA, Europol, Frontex, OLAF, EMCDDA, Prokuratura Europejska), polityka imigracyjna, polityka azylowa.
Cel kształceniaZaznajomienie się z problematyką dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
Literatura podstawowa1) A.Misiuk, A. Letkiewicz, M.Sokołowski, Policje Unii Europejskiej , Oficyna Wydawnicza Łośgraf,, 2011 2) P. Wawrzyk, Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, WAiP, 2010, s. 292
Literatura uzupełniająca1) K.P.Marczuk, wyd. Warszawa, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państw do bezpieczeństwa ludzi., 2012r., tom 2) T.R.Aleksandrowicz, wyd. Difin Warszawa, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej: zarządzanie bezpieczeństwem, 2011r., tom , 219s.
Uwagi