Fakultet

Faculty

2020L

Kod przedmiotu2452S1-BLS2Lfak
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zbigniew Hołda, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi