Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2021L

Kod przedmiotu2452S1-BLS3Lps-KRK
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaWłaściwa dla nauczanego przedmiotu.
Literatura uzupełniająca
Uwagi