Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2021Z

Kod przedmiotu2452S1-BLS3Zps-KRK
Punkty ECTS 18
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kulesza, M. Niziołek, Literatura odpowiada nauczanemu przedmiotowi. , Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi