Postępowanie karne

Criminal proceedings

2021Z

Kod przedmiotu2452S1-CRP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Wolters Kluwer, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016 3) K.Dudka, H.Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi