Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Protection of persons, properties, objects and areas

2020Z

Kod przedmiotu2452S1-OOMOIO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1 . Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm., tekst jednolity). 2. Bejgier Waldemar, Stanejko Bolesław Grzegorz, Ochrona osób i mienia, Wyd. Akad. I Profe., Warszawa 2010 3. Ochrona fizyczna osób i mienia, red. J. Wojtal, M. Milewicz, I stopień licencji, Toruń 2011, 4. Ochrona fizyczna osób i mienia, red. J. Wojtal, M. Milewicz, II stopień licencji oraz ochrona imprez masowych, Toruń 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi