Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2019L

Kod przedmiotu2452S1-PADM
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceo
Wymagania wstępneo
Opis ćwiczeńo
Opis wykładówo
Cel kształceniao
Literatura podstawowa1) o, 1) B. Adamiak, J. Borkowski, 2014 r., "Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne", wyd. LexisNexis, 2) M. Szubiakowski, M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska, 2013 r., "Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi", wyd. C. H. Beck., o, o
Literatura uzupełniająca1) , 1) B. Adamiak, J. Borkowski, 2014 r., "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", wyd. C. H. Beck, 2) D. Kokowska-Smok, 2009 r., "Czytanie wyroków i orzeczeń : kodeks postępowania administracyjnego", wyd. ParkPrawo, t.1, s.90, 3) W. Bochenek, 2009 r., "Wzory decyzji i innych aktów administracyjnych oraz pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym : z praktycznym komentarzem", wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, t.1, s.253, , 2) , 1) B. Adamiak, J. Borkowski, 2014 r., "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz", wyd. C. H. Beck, 2) D. Kokowska-Smok, 2009 r., "Czytanie wyroków i orzeczeń : kodeks postępowania administracyjnego", wyd. ParkPrawo, t.1, s.90, 3) W. Bochenek, 2009 r., "Wzory decyzji i innych aktów administracyjnych oraz pism w ogólnym postępowaniu administracyjnym : z praktycznym komentarzem", wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, t.1, s.253, ,
Uwagi