Prawo międzynarodowe publiczne

Public international law

2021Z

Kod przedmiotu2452S1-PMP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Białocerkiewicz, Prawo Międzynarodowe Publiczne. Zarys wykładu, UMK, 2007 2) Zawidzka-Łojek A. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne, C.H.Beck, 2018, s. 357 3) Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, C.H.Beck, 2017, s. 726
Literatura uzupełniająca
Uwagi