Podstawy prawa karnego

The basis of criminal law

2020Z

Kod przedmiotu2452S1-POPRK
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, t. 21, C.H. Beck, 2019, s. 400
Literatura uzupełniająca
Uwagi