Podstawy prawa cywilnego

Basics of civil law

2019L

Kod przedmiotu2452S1-PPC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Goettel, A. Bieranowski, P. Bogdalski , Prawo cywilne - zarys wykładu , t. I, Wolters Kluwer Polska , 2016, s. 448
Literatura uzupełniająca
Uwagi