Podstawy psychologii sądowej

Fundamentals of forensic psychology

2020Z

Kod przedmiotu2452S1-PPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ewa Gruza , Psychologia sądowa dla prawników, t. 1, Wolters Kluwer, 2009 2) Lidia Cierpiałkowska, Psychopatologia, t. 1, Scholar, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi