Prawa człowieka

Human rights

2019Z

Kod przedmiotu2452S1-PRCZL
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, TNOIK, 2010, s. 1-613
Literatura uzupełniająca
Uwagi