Proseminarium

Introductory seminar

2020L

Kod przedmiotu2452S1-PROSEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn - red, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa, Editions Spotkania , 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi