Prawo wojenne

Law of war

2021L

Kod przedmiotu2452S1-PRW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Bugajski i inni, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014 2) M. Marcinko, P. Łubiński, Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, SAPSP, 2009 3) K. Lankosz (oprac.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór dokumentów, WSA, 2007 4) R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, MON, 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi