Przestępczość kryminalna

Criminal deliquency

2020L

Kod przedmiotu2452S1-PRZKR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2009, Kryminologia, wyd. Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk; 2) Hołyst B., 2009, Kryminologia, wyd. PWN, Warszawa; 3) Gardocki L., 2015, Prawo karne, C.H. Beck Warszawa; 4) Pospiszyl K., 2008, Przestępstwa seksualne, wyd. PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi