Przestępczość zorganizowana

Organized crime

2020L

Kod przedmiotu2452S1-PRZZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana, , t. 1, Beck, 2011, s. całość 2) A. Michalska-Warias, Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania , t. 1, UMCS, 2006, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi