Seminarium z pracą dyplomową

2021L

Kod przedmiotu2452S1-SPD3L
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi