Technologie informacyjne

Information technology

2019L

Kod przedmiotu2452S1-TECHINFM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kowalczyk Grzegorz , Kurs Word 2007 , Helion , 2007 2) Price Michael , Excel 2009 PL , Helion , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi