Seminarium

Seminar

2019Z

Kod przedmiotu2452S2-BMUS1Zs-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Impuls, 2013, 2016 2) C. Kalita, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów , Arte, 2011 3) R. Zenderowski, Praca magisterska - licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi