Seminarium

Seminar

2020Z

Kod przedmiotu2452S2-BMUS2Zs-KRK
Punkty ECTS
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaM. Węglińska, "Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów", Kraków 2010 C. Kalita, "Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów", Warszawa 2011 R. Zenderowski, "Praca magisterska - licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej", Warszawa 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi