Seminarium i praca magisterska

Seminar and master's thesis

2020L

Kod przedmiotu2452S2-BMUS4
Punkty ECTS 22
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Wawrzusiszyn, Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. Wprowadzenie do badań, Difin, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi