Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa

Security control and audit

2019L

Kod przedmiotu2452S2-KIA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kuc B.R., Kontrola i audyt w sektorze publicznym. , t. ., Dom Wydawniczy, 2007, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi