Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych

Methodology of investigative activities

2020Z

Kod przedmiotu2452S2-MDDS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej , UMK Toruń, 2009 2) B. Kurzępa, Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, TNOiK, Toruń, 2003 3) T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1994 4) W. Kołakowska, B. Lach, Psychologiczne determinanty zeznań świadków i osób składających wyjaśnienia, WSPol., Szczytno, 2002 5) Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński, Kryminalistyka czyli Rzecz o metodach śledczych, Oficyna wydawnicza Łośgraf, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi