Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego

Strategies of internal security

2019Z

Kod przedmiotu2452S2-SBW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Feler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski, Arte Warszawa, 2012 2) Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa , 2008 3) Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, 2012, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012 4) Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi